Vilket fack är rätt för dig?

I Sverige finns det många fackförbund och fackföreningar. Allt ifrån extremt stora med hundra tusentals medlemmar till pyttesmå med bara några tusen. Vissa förbund ”konkurrerar” också om medlemmar då man som arbetstagare ibland kan ”passa in” för flertalet fackförbund. Jobbar du t ex som lärare så kan du bli medlem i Lärarförbundet eller i Lärarnas riksförbund men jobbar du som målare är det självklara valet Målareförbundet.

Det finns också stora fackförbund som täcker en mängd branscher – exempel på sådan är Unionen som tidigare hette Tjänstemannaförbundet. De representerar helt enkelt tjänstemän inom den privata sektorn och så länge man arbetar inom den privata sektorn kan man vara medlem i Unionen.

Här är exempel på några andra stora svenska fackförbund:
Handelsanställdas förbund
fastighetsanställdas förbund
kommunal
seko

I Sverige finns även sammanslutningar av fackliga organisationer t ex LO och TCO.